Træerne ud mod Åsumvej

Der har været stillet spørgsmål til bestyrelsen fra nogen af foreningens medlemmer om, hvorfor vi fælder træerne ud mod Åsumvej.

Det skyldes simpelthen, at et sådant forslag blev vedtaget på sidste generalforsamlingen. Træerne vil blive fældet i takt med, at bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt.