Generalforsamlingen 2018

Så ligger alle de relevante bilag fra årets generalforsamling klar – de ligger som sædvanlig under punktet “Generalforsamling”

Ud over indkaldelsen, referatet og regnskabet er de vedtægter der blev vedtaget i 2017 også lagt op efter vi har fået dem retur fra Odense Kommune – de ligger under “nyttige dokumenter”

Image result for vedtægter