Generalforsamling 2019

Efter årets generalforsamling siger vi farvel og tak for et super samarbejdet i det forgangne år til suppleanterne Aksel og Bente.

Det blev kun valgt én suppleant på generalforsamlingen, da der ikke var andre der ønskede valg.
Lisbeth Petersen blev valgt som suppleant og vi ser frem til samarbejdet.

Regnskab 2018 og referatet for generalforsamlingen er som tidligere lagt på hjemmesiden. De ligger under “Om foreningen” og så underpunktet “Generalforsamling”