TDC fibernet

Som det sikkert er de fleste bekendt, kommer TDC snart til vores område for at opdatere deres infrastruktur med fibernet.

Men jeg har hørt fra flere, at de ikke kan huske de har fået det postomdelte brev fra TDC eller at de har smidt det ud. Så derfor får I lige her et billede af skrivelsen.

Som der fremgår af skrivelsen skydes der ikke fiber ind til de enkelte husstande med det samme, men man han skrive sig på en liste, så de ved at man er interesseret.
Det er gratis at få skudt fiber ind og der er intet krav om, at man køber internet fra TDC eller andre – man kan derfor godt få skudt fiber ind unde at bruge der, bare som en fremtidssikring.

Tidsplanen er skredet lidt i forhold til skrivelsen, men når vi ved mere hvornår de præcist kommer til os, bliver det meldt ud.

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling rykkes på grund af Coronavirus (COVID-19), til tirsdag d. 2. september 2020, i de sædvanlige lokaler hos Havnens Gourmet.

Vi er klar over, at det ikke er i henhold til vedtægterne, at generalforsamlingen ikke holdes i marts. Vi anser den generalle situation i Danmark som grund til, ekstraordinært at fravige vedtægterne.

Generalforsamling 2019

Efter årets generalforsamling siger vi farvel og tak for et super samarbejdet i det forgangne år til suppleanterne Aksel og Bente.

Det blev kun valgt én suppleant på generalforsamlingen, da der ikke var andre der ønskede valg.
Lisbeth Petersen blev valgt som suppleant og vi ser frem til samarbejdet.

Regnskab 2018 og referatet for generalforsamlingen er som tidligere lagt på hjemmesiden. De ligger under “Om foreningen” og så underpunktet “Generalforsamling”

Generalforsamlingen 2018

Så ligger alle de relevante bilag fra årets generalforsamling klar – de ligger som sædvanlig under punktet “Generalforsamling”

Ud over indkaldelsen, referatet og regnskabet er de vedtægter der blev vedtaget i 2017 også lagt op efter vi har fået dem retur fra Odense Kommune – de ligger under “nyttige dokumenter”

Image result for vedtægter

Information vedr. vandledninger

Da der er kommet nogen spørgsmål til bestyrelsen vedr. vores vandrør, kommer her lidt information.

Hver række har én fælles vandledning, som ligger i krybekælderen. Det er en metalrør, som med tiden ruster væk. Derfor er der flere der har oplevet at røret springer, hvilket resulterer i vandskade. I disse tilfælde vil forsikringen reparerer røret hos den enkelte uden hensyntagen til rørets øvrige tilstand.

Hvem dækker skaden?
Hvis der går hul på selve hovedledningen der ligger i kæderen vil det være hele rækkens forsikringer der skal dække skaden, da det er en fælles hovedledning.
Er der derimod hul på en stikledning op til den enkelte husstand, er det dennes forsikring der dækker skaden.

Hvad kan man gøre?
Man kan tjekke sit vandrør og vurderer vandrørets tilstand.

Alternativt kan en række blive enige om, at skifte vandrørene i krybekælderen. Dette sker for egen regning, da det anses for vedligeholdelse.

Der er blevet indhentet et tilbud fra en VVS-montør, som vil udskifte metalrøret med et PEX-rør (plastic). En række med 7 huse har vil koste ca. 50.000 kr., dvs. ca. 7.000 kr. pr husstand – der ud over kan der være ting i de enkelte ejendomme der gør udskiftningen dyrere, disse ekstrating betales af den enkelte husstand.
Vi har endnu ikke en pris på en 5-hus række, men det ligger formentlig i samme pr. husstand niveau.

Hvis der ikke er en i rækken der vil stå for kontakt/betaling til VVS-montøren, kan der laves en aftale med foreningen om at stå for kontakte/betaling. Dette kræver underskrevet tilsagn fra alle i rækken.

Lars Peder har materiale vedr. VVS tilbudet, hvis nogen skulle være interesseret.