Generalforsamlingen 2018

Så ligger alle de relevante bilag fra årets generalforsamling klar – de ligger som sædvanlig under punktet “Generalforsamling”

Ud over indkaldelsen, referatet og regnskabet er de vedtægter der blev vedtaget i 2017 også lagt op efter vi har fået dem retur fra Odense Kommune – de ligger under “nyttige dokumenter”

Image result for vedtægter

Information vedr. vandledninger

Da der er kommet nogen spørgsmål til bestyrelsen vedr. vores vandrør, kommer her lidt information.

Hver række har én fælles vandledning, som ligger i krybekælderen. Det er en metalrør, som med tiden ruster væk. Derfor er der flere der har oplevet at røret springer, hvilket resulterer i vandskade. I disse tilfælde vil forsikringen reparerer røret hos den enkelte uden hensyntagen til rørets øvrige tilstand.

Hvem dækker skaden?
Hvis der går hul på selve hovedledningen der ligger i kæderen vil det være hele rækkens forsikringer der skal dække skaden, da det er en fælles hovedledning.
Er der derimod hul på en stikledning op til den enkelte husstand, er det dennes forsikring der dækker skaden.

Hvad kan man gøre?
Man kan tjekke sit vandrør og vurderer vandrørets tilstand.

Alternativt kan en række blive enige om, at skifte vandrørene i krybekælderen. Dette sker for egen regning, da det anses for vedligeholdelse.

Der er blevet indhentet et tilbud fra en VVS-montør, som vil udskifte metalrøret med et PEX-rør (plastic). En række med 7 huse har vil koste ca. 50.000 kr., dvs. ca. 7.000 kr. pr husstand – der ud over kan der være ting i de enkelte ejendomme der gør udskiftningen dyrere, disse ekstrating betales af den enkelte husstand.
Vi har endnu ikke en pris på en 5-hus række, men det ligger formentlig i samme pr. husstand niveau.

Hvis der ikke er en i rækken der vil stå for kontakt/betaling til VVS-montøren, kan der laves en aftale med foreningen om at stå for kontakte/betaling. Dette kræver underskrevet tilsagn fra alle i rækken.

Lars Peder har materiale vedr. VVS tilbudet, hvis nogen skulle være interesseret.

 

Generalforsamling 2017

Indkaldelsen til generalforsamlingen 2017 er på vej ud I jeres postkasser – denne gang med Postman Per, da bestyrelses stiller forslag til vedtægtsændringer

Så hold øje med posten, og hent indbydelsen på posthuset, hvis du/I ikke er hjemme.

Indkaldelsen kan findes her: Indkaldelse 2017 med Bilag 2017

Regnskab 2016 er også klar og kan ses her: Regnskab Åsum Stengrav 2016

Generalforsamling 2016 & regnskab 2015

Så er referatet fra årets generalforsamling lagt på hjemmesiden, så alle har mulighed for at følge med i, hvad der blev snakket om, på årets generalforsamling. Regnskabet for 2015 er også tilgængelig for alle interesserede.

Skulle det have interesse, kan du også finde tidligere referater og regnskaber m.v. under “Om foreningen” og undermenuen “Generalforsamling”

 

Kig dig omkring…

Her i slutningen af september / starten af oktober vil medlemmer af grundejerforeningens bestyrelse gå rundt i foreningen og tage en snak med dem, der ikke overholder foreningens vedtægter på den ene eller anden måde.

Hvis du ved, at der er udeståender, så kig lige på dem, så slipper vi for at skulle påpege mere end nødvendigt. 🙂

Vi kommer ikke som sure bussemænd der skal finde noget at brokke os over, men som nogen, der er udpeget af generalforsamlingen, til at opretholde foreningens regler.

Havemand

 

Træerne ud mod Åsumvej

Der har været stillet spørgsmål til bestyrelsen fra nogen af foreningens medlemmer om, hvorfor vi fælder træerne ud mod Åsumvej.

Det skyldes simpelthen, at et sådant forslag blev vedtaget på sidste generalforsamlingen. Træerne vil blive fældet i takt med, at bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt.

 

Legepladsen godt på vej!

Som mange har opdaget er fornyelsen af legepladsen ved åen godt på vej og en del af den kan allerede nu benyttes.

Legepladsen 12/4-15
Legepladsen 12/4-15

Der mangler fortsat gynger og noget finish ved rutsjebanen, men det er et kæmpe fremskridt i forhold til tidligere.

Legepladsen 12/4-15. Nr2
Legepladsen 12/4-15. Nr2